Behandelingen

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Uiteraard kunt u bij mij terecht wanneer u klachten hebt op psychologisch vlak en wanneer u behandeling wenst door een gezondheidszorg. (GZ-psycholoog) Echter bij mij zult u merken dat ik samen met u probeer op basis van de betekenis of van de klacht samen met u ga werken aan de klacht. 

Hierbij kunt u denken aan angst- en paniekklachten, stemmingsklachten, traumaverwerking. Binnen de basisGGZ worden klachten vergoed wanneer de klachten passen bij  is een DSM-V-classificatie van lichte tot matige stoornis.

Voorbeelden van zorg welke niet vergoed worden door de zorgverzekering zijn relatieproblemen, rouwverwerking, seksuele problemen, beroepskeuze, existentiële problemen (zingeving of eenzaamheid). 

Coaching is een goed middel als u merkt dat u uw doelen niet bereikt, u gespannen of vermoeid bent maar nog wel nog goed functioneert.

Een aantal zaken waar ik u bij kan helpen

Speciale behandelingen:

Met onderstaande technieken kan ik u uiterst professioneel behandelen. Bijgaand een korte uitleg over de verschillende technieken om voor u de voordelen inzichtelijk te maken.

EMDR

De term EMDR komt van het Engelse; Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een bewezen techniek welke cliënten kan helpen wanneer zij last blijven houden van een schokkende ervaring. Deze ervaring wordt vaak niet goed verwerkt en zorgt voor blijvende klachten. EMDR is 30 jaar geleden ontwikkeld en bleek zeer effectief in een behandeling tegen nare, vervelende en traumatische herinneringen. Sinds de jaren 90 is het in Nederland in zwang geraakt. Door de VEN (vereniging EMDR Nederland). 

Wanneer het gaat over schokkende ervaringen dan kunt u denken aan seksuele misdrijven, geweldsdelicten of ongelukken. 

EMDR blijkt vaak een goede behandeling te zijn als problemen merkbaar zijn maar daarbij hoeven de oorzaken niet direct te herleiden zijn. Deze gebeurtenissen zorgen op den duur dat mensen angstige dromen of gedachten krijgen. Deze gedachten, beelden en gedragingen komen mettertijd ook vaker voor. Het blijkt namelijk vaak dat een traumatische gebeurtenis die niet goed verwerkt is jaren later nog voor veel leed kunnen zorgen. 

Wanneer u slachtoffer bent van een heftige gebeurtenis dan is het vaak wenselijk om na verloop van tijd hiervoor hulp te zoeken. Maar ook als u met een trauma uit een (ver) verleden kampt, kan het nog altijd zinvol zijn om dit aan de orde te stellen.

Narratieve psychotherapie

Narratief betekent verhalend of vertellend. Het woord verhalend betekent volgens het woordenboek van Koenen.

I.    Vertellen, mededelen;
II.    Terughalen, in de zin van schade verhalen;
III. Herstellen; op verhaal komen, verloren krachten terugkrijgen
IV.   (een schip) een andere ligplaats doen innemen

In mijn behandelingen rust mijn denken vaak op het narratief denken en kies ik regelmatig voor een narratieve benadering. Uitgangspunt in de narratieve psychotherapie zijn het kunnen vertellen aan elkaar, herinneringen terughalen en het herstel van (oude) krachten. Het legt een positieve rol op het onbewuste en zet verhalen om naar meer evenwichtige verhalen. De verhalen die we over ons zelf vertellen vormen een basis over wie wij zijn. Soms moet er ook schade verhaald worden of heeft het lichaam geleden, dan moet de schade “verhaald” worden.

Het betekent ook een schip op een andere ligplaats doen innemen. Daar is tijd voor nodig.

Samen gaan we op zoek naar: ”Het verschil dat het verschil maakt” (Gregory Bateson). Het is een manier van denken die minder rationele onderwerpen bespreekbaar maakt en mensen de kracht geeft zich te uiten. Het gaat dan vaak hartstocht, pijn, verlangen, liefde geloof zingeving, loyaliteit.
Samen zoeken we naar die dingen die belangrijk voor u zijn en zorgen we dat u uw aandacht daar op kunt gaan richten..

Eerstelijns behandelingen

Wanneer u een verwijzing van de huisarts krijgt om in gesprek te gaan met een psycholoog dan is het mogelijk om deze behandeling bij mij aan te gaan. Ik ben aangesloten bij de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten, ook wel de LVVP. De LVVP behartigd zowel de belangen van praktijken als cliënten en zorgt ervoor dat altijd geschakeld wordt tussen de juiste mensen. Ook weet een huisarts altijd dat een praktijk aangesloten bij de LVVP een goede praktijk is welke ook nog eens vergoed wordt door de verzekeraar.

Eerstelijns behandelingen beslaan 3 tot maximaal 12 behandelingen per classificatie, er worden daarom enkel cliënten met lichte tot matig ernstige stoornissen behandeld, soms worden stoornissen gecombineerd behandeld en dan kan het totale traject langer duren.  Uw huisarts kan u informeren over wat u nodig heeft en zal dit aan mij terugkoppelen. Het is daarom ook altijd van belang om aan te geven of u een verwijzing van de huisarts heeft als u zich bij mij aanmeldt.

Systeemtherapie

Vaak is therapie individueel, toch is het niet ongebruikelijk om therapie met meer cliënten te hebben. De omgeving of de context meenemen kan helpen om te weten wat je moet doen. 

Systeemtherapie wordt ook wel eens relatie-en gezinstherapie genoemd. Maar het is nog net iets breder. ‘Systeem’ betekent dat je alles probeert te bekijken vanuit de samenhang en context. Kort samengevat, en hiermee doen we de systeemtherapie tekort, zijn er vijf uitgangspunten voor mij belangrijk.

Systeemtherapie is een therapie die niet kijkt naar het individu maar zich richt op de relatie tussen twee of meer personen. Met de relatie wordt gedoeld op alles dat er speelt tussen de deelnemers. Tijdens deze behandeling zullen we ons focussen op beide partijen en u als geheel. Dit alles met het doel om een verbetering te krijgen in uw relatie.

Systeemtherapie …

  • …bekijkt de klachten vanuit context en de samenhang en we zullen ook samenwerken met belangrijke mensen uit deze context.
  • …richt zich ook op krachten en mogelijkheden, op wat mensen ook goed doen. Met deze krachten en mogelijkheden zullen we samen de moeilijkheden aanpakken.
  • …besteedt veel aandacht aan hoe mensen met elkaar omgaan en hoe de communicatie tussen mensen is (eerder dan dat we het probleem bij één persoon neer leggen).
  • …besteedt aandacht aan de drie tijdsdimensies: zowel het verleden, het heden als de toekomst zijn belangrijk. We zullen in het hier en nu het verleden proberen te begrijpen en een plaats te geven, om zo naar een hoopvolle toekomst toe te werken.
  • …is gericht op een goede samenwerking. Daarom willen we graag zo veel mogelijk feedback over hoe de gesprekken door de cliënten ervaren worden, zodat we kunnen of we samen goed bezig zijn of er dingen moeten bijgestuurd worden.