Over mij ...

Mijn naam is Tom Moonen (1981), geboren in Limburg, daar waar het Nederland ’t smalst is. Al op jonge leeftijd heb ik een interesse ontwikkeld in mijn medemens en was ik belangstellend naar psychologie en filosofie. 

Al op de middelbare school werd duidelijk dat deze belangstelling voortduurde. Op het VWO verdiepte mijn studierichting zich in de natuurwetenschappen. In de taalvakken verwerkte ik in mijn opstellen doorgaans psychologische thema’s in en ik hield van het lezen van boeken. Dit zorgde ervoor dat mijn omgeving er destijds al op aangedrong dat ik mijn passie zou volgen en mij zou focussen op de psychologie. 

Na het VWO ben ik in het jaar 2000 Klinische- en ontwikkelingspsychologie gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Toonaangevend gedurende dit onderwijsprogramma was cognitieve gedragstherapie. Hier is dan ook de basis voor mijn belangstelling op dit gebied gelegd, toch ging mijn interesse verder. Het afstuderen zou gaan over zelfbewustzijn, somatisatie, dissociatie en (lichaams-) ontevredenheid. 

Na mijn opleiding heb ik relevante praktijkervaring opgedaan in een GGZ-instelling. Op diverse gespecialiseerde afdelingen heb ik gewerkt met een breed scala aan cliënten. Zo heb ik onder meer  gewerkt met angst -en stemmingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme.  

Vervolgens ben ik aan het werk gegaan in diverse gezondheidszorginstellingen. Hier deed ik veel kennis op over neuropsychologie, de werking van het brein in al zijn functionaliteiten. En over de beleving van ziekte en het leren omgaan met levensthema’s en trauma’s. 

Momenteel wordt mijn leven gekleurd door mijn jonge gezin en draag ik mede de zorg samen met mijn echtgenote voor twee jonge kinderen.  

Vanaf 2009 deed  ik dit vanuit een centrale rol in een expertisecentrum voor de doelgroepen jong dementerenden, Parkinson en Korsakov en psychiatrische problematiek. Dit vormde voor mij een goede context om het brein ook als metafoor meer eigen te maken, maar ook om gevoelig te zijn voor het levensverhaal van mensen. Hierbij kreeg ik vaak vragen over “gedragsproblemen”, daarbij bood ik hulp bij gedrag dat moeilijk begrepen werd of als lastig ervaren werd. Daarom zocht ik vaak naar de betekenis van het gedrag of naar de herkomst ervan. 

In nauwe samenwerking met verpleegkundige teams, begon ik een visie te ontwikkelen in het te kijken naar symptomen en klachten waarbij meerstemmigheid van familie en verschillende teamleden centraal stonden. Dit vormde een begin van mijn interesse in systeemtherapie. 

In 2012 begon ik mij te verdiepen in het begeleiden middels intervisie van verpleegkundige teams in de thuissituatie die werkten met psychiatrische problematiek.  

In 2014 begon ik aan de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog).  Deze opleiding combineerde ik met een klinische werkplek in het Zuyderland ziekenhuis. Hier werkte ik met psychiatrische problematiek en medische problematiek.

Ook werd ik toen steeds meer actief op het gebied van traumabehandeling o.a. via EMDR, hypnotherapie en diverse opleidingen op het gebied van traumabehandeling. 

In 2016 heb ik deze opleiding afgesloten en heb ik een eigen praktijk in de basisGGZ geopend. Hierbij richtte ik mij tot alle leeftijden vanaf 18 jaar. Daarnaast  ben ik betrokken gebleven in de zorg voor ouderen. 

Tevens ben ik vanaf 2018 begonnen met intervisies (werkplaatsen), cursussen  en supervisie onder andere in de School voor Systeemtherapie in Bunde.