"Doelstelling van mijn praktijk is het bevorderen van psychische gezondheid."

In mijn werk probeer ik door mijn nieuwsgierigheid en belangstelling de cliënt zo volledig mogelijk van dienst te zijn. Het aangaan van gesprekken betekent voor mij een gezamenlijke zoektocht, zonder dat de antwoorden klaarliggen.  Zoeken naar betekenis voelt soms als een hele reis en kan in gevallen, ploeteren over moeilijk begaanbare wegen betekenen. Als je open staat voor spontane ontdekkingen en verbindingen die nieuwe wegen kunnen doen openen.  Deze open mindset zorgt ervoor dat vertrouw ik op het proces, dat we samen zijn aangegaan.

In mijn behandelingen staat het verhaal van de cliënt centraal en probeer ik mij zo goed mogelijk in te spannen om te luisteren. 

Ik probeer mensen te ontmoeten in hun ware zijn. Ik probeer maatwerk te leveren en bij hen in te voegen. 

Dit wordt onder andere bepaald door een gevoel en richting in het leven dat je ervaart. Het is de ervaring van zin zowel in het heden als in het verleden, samen met een gevoel van persoonlijke groei en ontwikkeling. Ook het kiezen van eigen doelen in vrijheid draagt bij aan autonomie en het bieden van weerstand tegen anderen zodat je jouw mogelijkheden optimaal benut.

Zo probeer ik mijzelf ook op te stellen in mijn behandelingen, waarbij ik gebruik maak van het voorstellingsvermogen van de cliënt middels metaforen, taal, kunst of spel. Ik zie namelijk dat je het meest krachtig en flexibel bent, als je jouw kracht maximaal aanspreekt en mild met  beperkingen om leert gaan. Als relaties in uw omgeving positief en vertrouwenwekkend zijn, kunnen we voor anderen zorgen en verzorgd worden.

Mijn oriëntatie is het meest beïnvloed door de systeemtherapie en narratieve psychotherapie. 

Echter, ik blijf belangstellend voor meerdere perspectieven en ik sluit a priori niets uit.Tijdens een opleiding tot yogadocent verdiepte ik mij in de Oosterse filosofie. Hoewel ik daarin momenteel niet praktiserend ben, richt ik mij steeds meer op de overeenkomsten met de Westerse filosofie. 

Psychologische hulpverlening is een uitstekend middel om psychisch gezonder te worden of hierin verbetering in aan te brengen. Mijns inziens is het belangrijk om lichamelijk en psychisch fit en klachtenvrij te blijven. Daarom is een kleine investering in jezelf van wezenlijk belang. Als je met jezelf aan de slag gaat heeft dit een uitstraling op je hele omgeving en dat kan het verschil maken in alles wat je doet.